Khi cờ Việt Nam tung bay cùng 169 quốc gia tại World Scout Jamboree 24th tại đất Mỹ

Cờ Việt Nam tung bay cùng 169 quốc gia tại trại Họp Bạn Thế Giới (World Scout Jamboree) lần thứ 24 tại đất Mỹ!!

Cảm thấy hạnh phúc và mong ước xa xa cho phong trào Hướng Đạo nước nhà!!

 

Gửi nhận xét của bạn