Ký Tên Rừng tặng Trưởng Trần Văn Lược

Ngày 21/01/2017 tại Mai Thôn, Thanh Đa, BHĐ đã tổ chức cho buổi ký tên rừng để tặng cho Trưởng Trần Văn Lược.

- ảnh Trưởng Quang Đán-

xem ảnh bấm vào đây

Gửi nhận xét của bạn