Lễ khai mạc Trại họp bạn thế giới lần thứ 23 tại NHẬT BẢN

Khai mạc JAMBORREE Nhật bản ngày 29/7/2015. Cờ Việt Nam xuất hiện trên lễ đài lúc 17g53.

Gửi nhận xét của bạn