Logo chính thức trại Họp bạn ngành Tráng Việt Nam

logo-hinh-thuc

 

Sau khi chỉnh sửa màu sắc và một số chi tiết, mẫu  của Trưởng Hải Âu Tạo Tác, Trưởng Kha Đoàn Tây Sa, Đạo Hàm Long, Cần Thơ đã được Ban Tổ Chức Trại Họp Bạn Ngành Tráng Hướng Đạo Việt Nam 2012 chọn làm logo chính thức cho trại.

Cũng xin nhắc lại mẫu logo này với hình thức lúc đầu tiên tham dự cuộc thi có một số chi tiết khác với mẫu logo được chọn này. Các bạn có thể xem lại mẫu logo này tại ĐÂY

Và cũng có thể tải về file logo chính thức định dạng CorelDRAW tại đây: LOGO ROVERMOOT 2012.cdr

Xin cảm ơn và chúc mừng Tr. Hải Âu Tạo Tác.

TABTT.

Gửi nhận xét của bạn