Macau chính thức trở thành hội viên của Tổ chức HĐTG

Sau cuộc bỏ phiếu hôm nay tại Hội nghị HĐTG lần thứ 41, Nam Hàn được đăng cai tổ chức Trại Họp Bạn HĐTG (World Scout Jamboree) lần thứ 25 vào năm 2023.

Macau chính thức trở thành hội viên của Tổ chức HĐTG (the World Organization of Scout Movement).

 

Gửi nhận xét của bạn