Thân mẫu Tr. Nguyễn Trọng Luyện từ trần

Ban Điều Hành Hướng Đạo Việt Nam trân trọng báo tin:

Thân mẫu của Trưởng LT. Nguyễn Trọng Luyện

Trưởng phụ trách Sinh hoạt Ngành Tráng BĐH HĐVN.

Và là Nhạc mẫu Trưởng Trần Thị ThuTrang

Trưởng phụ trách Tài chính BĐH HĐVN

Đạo phó Đạo Âu Lạc.

Cụ Bà MARIA ĐẶNG THỊ TÍN

Đã được Chúa gọi về lúc 23:00

ngày 31 tháng 5 năm 2019

Nhằm ngày 27 tháng 3 năm Kỷ Hợi

Tại Florida

Thượng thọ 86 tuổi

Chân thành chia buồn cùng

Hai Tr. Trọng Luyện – Thu Trang

và gia quyến

Nguyện cầu linh hồn Maria

Sớm hưởng nhan thánh Chúa

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Ban Điều Hành Hướng Đạo Việt Nam

Quý Trưởng liên lạc về Tr. Nguyễn Trọng Luyện:

trongluyen_thutrang@yahoo.com hoặc buomvotu@gmail.com

Gửi nhận xét của bạn