Minutes of the 11th meeting

Subject: Re: Minutes of the 11th meeting

Greeting from Vietnam !
Dear Brothers
These are the minutes of the 11th meeting of the Task force in Vietnam

Regards,

Dr Nguyen Thien Khanh
Co Chair of the Task Force

File đính kèm (bấm vào đây để xem chi tiết)

Nhóm Task Force:

Gửi nhận xét của bạn