Một số hình ảnh ban đầu của đoàn HĐVN tại Yamaguchi, Nhật bản

Đoàn HĐVN mãi đến 15g ngày 28/7/2015 mới đến đất trại YAMAGUCHI và làm thủ tục nhập trại. Các em cắm lều tại khu Western Hub. (J49) subcamp JAKUCHI.

Khu vực các em cắm trại có khoảng 90 đoàn HĐS từ các quốc gia được mời tham dự. Ảnh này được chụp trước khi các em ăn sáng ngày 29/7/2015. 

Tin và ảnh gởi về từ các bạn hữu của giúp ích trong trại. Việc liên lạc bằng điện thoại rất hạn chế nên trước tiên gởi về hình ảnh để gia đình các em yên tâm. Ảnh chụp chung với 2 IST Hướng đạo Úc.

xem ảnh bấm vào đây

Gửi nhận xét của bạn