Một số hình ảnh chụp ngày 27/12 tại RM 2012

Gửi nhận xét của bạn