Một số hình ảnh chụp ngày 28 và 29/12 tại RM 2012 (Phần 2)

Gửi nhận xét của bạn