Một số hình ảnh chụp ngày 29 và 30/12 tại RM 2012

Gửi nhận xét của bạn