Một số hình ảnh hoạt động của Xưởng TRÒ CHƠI – CA MÚA ngành Ấu - Nhi

Một số hình ảnh hoạt động của Xưởng TRÒ CHƠI – CA MÚA do Toán Sinh hoạt Ngành Ấu – Khối Sinh hoạt BĐH HĐVN tổ chức trong ngày 19/3/2017.

Qua hoạt động Xưởng TRÒ CHƠI – CA MÚA, các Truởng Ngành Ấu – Nhi trao đổi với các Sói Già, Nhi Truởng,Tráng Sinh về dự khóa một số đặc trưng của ngành Ấu – Nhi và sự đa dạng của các thể loại trò chơi; tạo điều kiện cho các Sói Già, Nhi Truởng,Tráng Sinh có nhiều kiến thức và kinh nghiệm phong phú... để sinh hoạt của Bầy thêm hấp dẫn được các Sói Con và các Hải Ly trong thời gian sắp đến... khi về với đơn vị.

xem ảnh bấm vào đây

- Tr Phan Quang Đán-

Gửi nhận xét của bạn