Một số hình ảnh Lễ Khai mạc ngày 29/12/2012

Gửi nhận xét của bạn