Một số hình ảnh trại Dự bị Thiếu khu vực phía nam

Xem ảnh bấm vào đây

-Ảnh flick Hà Mã Nhiệt Thành-

Gửi nhận xét của bạn