Một số hình ảnh Trại về nguồn 7 kỷ niệm 60 năm HĐ Xuân Hoà

Gửi nhận xét của bạn