Một vài hình ảnh HĐVN tại YAMAGUCHI

Đến thăm đoàn VN jamboree 2015 in Japan. có Tr Ánh sinh hoat HĐ cùng đến thăm các em HĐVN

xem ảnh bấm vào đây

Trích: Fb nguyễn hung

Gửi nhận xét của bạn