Mừng 162 ngày sinh của Vị sáng lập Phong trào Hướng Đạo Thế giới - Robert Baden-Powell

Theo lời mời của Ban Điều Phối Hướng Đạo Việt Nam. Bà Gill Clay, cháu ngoại của BP ghé thăm Việt Nam và thăm các đơn vị HĐVN.

Cám ơn chân tình của Bà dành cho HĐVN.

Một ý tưởng Bà lập đi lập lại trong suốt chuyến viếng thăm: " Anyone, no matter how small you are, you can make a big difference in this world. And Any country, no matter how small it is, it still can make a big difference in this world" (Bất cứ ai, dù bạn nhỏ bé đến đâu, bạn có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong thế giới này. Và bất kỳ quốc gia nào, dù nhỏ bé đến đâu, nó vẫn có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong thế giới này)

A Better World.

xem ảnh bấm vào đây

Gửi nhận xét của bạn