Mừng ĐẠI THƯỢNG THỌ Tr Trần văn Lược

Theo thông tin Giúp ích nhận được ,vào sáng  ngày 27/8/2017 gia đình Tr Trần văn Lượt và anh em HĐVN sẻ tổ chức mừng Đại thượng thọ cho Tr Trần văn Lượt ( 100 tuổi ) .

Đã có sự phân công trong việc sắp xếp lể mừng ( Trưởng Trần thị Thu Trang và Tr Nguyễn Quốc Khánh ) . Các đơn vị hay cá nhân BĐH /HĐVN xin liên lạc theo sự sắp xếp nêu trên , mỗi cá nhân tham dự đóng góp 350K ( tiền liên hoan và quà mừng)

 

Gửi nhận xét của bạn