Mừng sinh nhật trưởng Sói trầm lặng Mai Liệu

MỪNG THỌ

SINH NHẬT TRƯỞNG SÓI TRẦM LẶNG MAI NGỌC LIỆU

Mừng sinh nhật Trưởng tròn 99

Cụ Sói Trầm Lặng vẫn uy nghi

Trưởng mãi là cây cao bóng cả

Toả mát con đường chúng em đi

16 tháng 8

Hai câu mừng thọ Trưởng Sói Trầm Lặng

MAI này đất nước sang trang mới

LIỆU thử phong trào được như xưa

ĐĐSN Cao Ngọc Cường

Gửi nhận xét của bạn