Mừng Trưởng LM Trần Minh Phú nguyên Đạo Trưởng Đồng Nai được thăng chức Đức ông

TIN MỪNG

Được Cha Tiến Lộc cho biết LM TRẦN MINH PHÚ đã được thăng chức lên ĐỨC ÔNG

Rất tiếc vì được tin trễ nên không kịp chia vui với Ngài.

Thay mặt các Huynh trưởng và cựu Hướng Đạo Sinh thuộc Châu Trường Sơn Hạ xin kính mừng Đức Ông và kính chúc Đức Ông luôn khỏe mạnh và trường thọ để lãnh đạo tinh thần cho HĐS.

Thế là thêm một vinh hạnh cho Châu Trường Sơn Hạ : nhờ khí thiêng của địa phận Phương Lâm mà Châu Trường Sơn Hạ đã có 2 lãnh đạo tinh thần HĐS Công Giáo được thăng Chức Đức Ông : vị thứ nhất là Đức ông Phương ( hiện ở Atlanta ), và nay là Đức Ông Trần- minh Phú.

Cựu Châu trưởng châu Trường Sơn Hạ : LT TÔN THẤT SAM.

Gửi nhận xét của bạn