Mừng Xuân ĐINH DẬU 2017

Mừng Xuân ĐINH DẬU 2017

Kính chúc Quý Trưởng, Quý phụ huynh, ân nhân và thân hữu
Kính chúc toàn thể anh chị em Hướng đạo sinh

MỘT NĂM MỚI

HẠNH PHÚC - AN KHANG - THỊNH VƯỢNG

Thân ái bắt tay trái Quý Trưởng

HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
Trưởng Ban Điều Hành
Trần Minh Thiện

NGỌN ĐUỐC HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM MÃI MÃI RỰC SÁNG

Gửi nhận xét của bạn