National Organization of Vietnam Scouts (NOVS) cử đòan tham dự trại họp bạn Mông Cổ .

 

Gửi nhận xét của bạn