Ngày 27/11/2013 - Trại 4th ASEAN Scout Jamboree 2013

1. Đất trại ngày 27/11/2013 (xem ảnh bấm vào đây)

2. Đăng ký IST, nhận giúp ích, khăn, nón, bảng tên và ID card (quét thẻ khi ăn tại Food Hall), áo trại (xem ảnh bấm vào đây)

3. Diễn trường Hoạt động Free times (xem ảnh bấm vào đây)

4. Giao lưu với các đoàn HĐ khác (xem ảnh bấm vào đây)

5. Buổi ăn tối đầu tiên tại Food Hall khi nhân được ID card (xem ảnh bấm vào đây)

6. Tập Flash mod lần 2 trước khai mạc (xem ảnh bấm vào đây)

Gửi nhận xét của bạn