Nội quy Trại Hợp Lực

HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

                                BAN ĐIỀU HÀNH

                      TRẠI HỌP BẠN HỢP LỰC 2015

                                    _______________

Ngày 08 tháng 07 năm 2015

 

THÔNG BÁO

NỘI QUI TRẠI HỢP LỰC

 

         Kính thưa Quý Trưởng phụ trách đơn vị dự trại

 

Để chuẩn bị tốt cho thành viên đơn vị tham dự trại. Xin Quý Trưởng với trách nhiệm của Trưởng phụ trách đơn vị, xin nhắc từng thành viên ghi nhớ và tuân thủ các qui định của trại

 

Xin kiểm tra các vật phẩm, dụng cụ trại ngay từ đơn vị, đầy đủ để tham gia trại trong thời tiết mùa mưa, loại trừ ngay những dụng cụ, vật phẩm không cần thiết. hoặc vi phạm qui định trại

 

Trên phiếu ghi danh mỗi thành viên dự trại đã cam kết tuân thủ các quy định này. Nay BTC trại xin nhắc lại:

 

                 TRẠI HỌP BẠN HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM HỢP LỰC  2015

       

NỘI QUI TRẠI

Một trong những điều kiện cơ bản để được tham dự  Hợp Lực 2015 là mỗi trại sinh, bất kể tuổi tác, đơn vị, nơi cư trú, phải  chấp thuận vào bản quy tắc dưới đây.:

 

Lời hứa Hướng đạo và Luật Hướng đạo là Luật trại.

 

Luật và Trật tự:

1.   Ban điều hành trại giữ quyền chấm dứt tham dự đối với bất cứ trại sinh nào có thái độ không thân thiện, không tuân thủ nội quy, bạo lực và có thể gây gây ảnh hưởng tới an ninh và an toàn của trại hoặc của các trại viên khác.

2.   Trại sinh không được rời khỏi khu vực cắm trại nếu không có sự đồng ý rõ ràng của Trưởng đơn vị và không hoàn thành thủ tục rời trại do Ban điều hành trại quy định. 

3.   Trại sinh có trách nhiệm giữ gìn trang thiết bị của trại và không được phá hủy cảnh quan, cây cối, và các tài sản của trại và đất trại.

Kỷ luật:

4.   Trại sinh không chỉ phải tuân theo hướng dẫn của Ban điều hành mà còn phải tuân theo lệnh và các hướng dẫn của những Người nghiêm phép là người có quyền cao nhất trong việc bảo đảm kỷ luật trại. Mọi cách giải quyết vấn đề đều phải chuyển lên các lãnh đạo của mỗi tiểu trại ngay sau khi sự cố xảy ra.

5.   Trại sinh phải tự chịu trách nhiệm về mọi mất mát hư hỏng tư trang của mình.

Ứng xử:

6.   Trại sinh phải luôn luôn đeo bảng tên; ăn mặc phải  xứng là hướng đạo sinh. Không được mặc trang phục lố lăng, phản cảm. Măc đồng phục và các vật phẩm trại theo quy định của BTC trại

7.   Trại sinh luôn thân thiện vơí mọi người. Nghiêm cấm  việc nói tục, thái độ quấy rối, bất lịch sự.

Các hoạt động:

8.  Mỗi trại sinh là một thành viên chính thức của tiểu trại và phải cắm trại ở khu vực đã quy định.

9.  Trại sinh phải tuân theo hướng dẫn của Ban điều hành và phải tham dự tất cả các hoạt động trong chương trình của trại.

10. Các chương trình của trại gồm cả giờ nghỉ ngơi ban đêm phải được tuân theo một cách nghiêm ngặt.

11. Cấm mua bán hàng hóa trong khu vực cắm trại nếu không có sự đồng ý trước và được quản trị trại cho phép.

12. Cấm tất cả các hình thức giải trí có tính chất cờ bạc, khiêu khích hoặc bạo lực trong khu vực cắm trại.

13. Tuyệt đối không được uống đồ uống có cồn hoặc dùng những chất gây nghiện  trong khu vực trại.

14. Trại sinh không hút thuốc lá trong khu vực trại. BTC trại sẽ quy định nơi hút thuốc lá riêng biệt trong khu vực quy định.

15. Bất kỳ hoạt động nào không có trong chương trình của trại phải có sự cho phép trước của trại trưởng.

Các vật bị cấm:

16. Tuyệt đối không được mang vũ khí, chất nổ, đồ uống có cồn, chất gây nghiện vào khu vực cắm trại.

17. Không được mang vào khu vực cắm trại   văn hóa phẩm đồi trụy hoặc không phù hợp (tranh ảnh, phim, tạp chí, vân vân…).

18. Nghiêm cấm việc phân phát bất cứ ấn phẩm in hoặc phương tiện hình ảnh nào trong khu vực trại.

 

Tôi, người ký tên vào phiếu ghi danh đã đọc, hiểu và đồng ý tuân theo các quy định trên trong thời gian tham dự Trại Hợp Lực 2015. Với tư cách trại sinh, tôi hiểu rằng Ban điều hành trại có quyền chấm dứt sự tham dự trại của tôi bất kỳ lúc nào không cần giải thích.

 

 

Trân trọng

                                                                 

                                                      TM. BAN TỔ CHỨC TRẠI HỢP LỰC 2015

                                                                         TRẠI TRƯỞNG                                                                                                       NGUYỄN VĨNH THỊNH

Gửi nhận xét của bạn