Ông Alhendawi thông báo từ nhiệm, chuẩn bị trở thành người kế nhiệm Tổng Thư ký Tổ chức Phong Trào Hướng đạo Thế giới.

Gửi nhận xét của bạn