Phát động đợt chia sẻ với anh chị em Hướng Đạo và nạn nhân của thảm Họa kép ở Indonesia ngày 28/09/2018

Từ: VIETNAM SCOUTS <info@vietnamscouts.org>
Ngày: 10:55:53 GMT+7 ngày 2 tháng 10, 2018
Đến: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>
Chủ đề: Phát động đợt chia sẻ với anh chị em Hướng Đạo và nạn nhân của thảm Họa kép ở Indonesia ngày 28/09/2018

HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

    BAN ĐIỀU HÀNH

V/v Phát động đợt chia sẻ với anh chị em Hướng Đạo và Nạn nhân của thảm Họa kép ở Indonesia ngày 28/09/2018

Ngày 02 tháng 10 năm 2018

Kinh gửi: Các đơn vị Hướng Đạo Việt Nam

Trong những ngày qua, thông qua những phương tiện truyền thông, chúng ta đã chứng kiến nhiều thảm họa xẩy ra trên khắp thế giới và ngay cả ở Việt Nam. Nhiều anh chị em HĐS Việt Nam bằng cách này hay cách khác đã nỗ lực đóng góp vào những chia sẻ với nạn nhân các vùng bị thiên tai.

Đặc biệt ngày 28/09/2018 một thảm họa kép: Sóng thần sau động đất đã tàn phá nặng nề Thành phố Palu thuộc tỉnh Sulawesi miền Trung Indonesia với hơn 1.200 người chết và con số còn đang tăng thêm.

Với niềm tự hào là Sứ Giả của Hòa Bình (Messenger of Peace) Hướng Đạo Việt Nam muốn cùng góp phần chia sẻ những đau khổ của nạn nhận và anh chị em HĐS Indonesia. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Điều Phối Hướng Đạo Việt Nam. BĐH sẽ phát động đợt kêu gọi tất cả HĐS HĐVN tiết kiệm để chia sẻ với anh chị em Indonesia.

Xin Quí Trưởng phụ trách đơn vị quan tâm phổ biến đến từng HĐS và tổ chức quyên góp.

Thời gian từ nay đến hết ngày 31/10/2018.

Mọi quyên góp xin chyển về: Tr. Trần Thị Thu Trang

                                             Số ĐT: 0983270251

Ghi rõ tiền cứu trợ Indonesia

Ngày 15/10/2018 chúng tôi sẽ gửi đợt chia sẻ đầu tiền đến HĐ Indonesia .

Ngày 1/11/2018 sẽ chuyển tiếp phần còn lại.

Rất mong sự quản tâm và hỗ trợ của Quí Trưởng phụ trách Đơn vị.

Trân trọng

Ban Điều Hành Hướng Đạo Việt Nam

Phó Ban Điều Hành

Trần Xê (Đã ký)

Gửi nhận xét của bạn