Phiếu đăng ký vật phẩm trại Rover Moot 2017 và mẫu vật phẩm

Kính gởi Quý Trưởng

Trang gởi lại, phiếu đăng ký và hình mẫu vật phẫm trại RM-2017

Xin Quý Trưởng xóa những mẫu đã nhận trước do chưa hoàn chỉnh,

Thành thật xin lỗi Các Anh và xin liên lạc

Tr. TRẦN THỊ THANH UYÊN đt: 0908175646 để đăng ký & đóng tiền.

Các đơn vị ở xa xin bổ sung thêm phí vận chuyễn nha

Xin chuyễn tiếp cho các đơn vị trong tiểu trại của quý Trưởng nhé!

Thân ái,

Bướm Vô Tư

v


PHIẾU ĐĂNG KÝ VẬT PHẢM TRẠI (Bấm vào đây để tải về)

 

Gửi nhận xét của bạn