Số đặc biệt của Bạn Đường, kỷ niệm Trại Họp bạn Tráng sinh Giúp ích Khơi nguồn

Để kỷ niệm và ghi lại hình ảnh cũng như cảm nghĩ của Trại sinh Rover Moot 2012. Bạn đường số đặc biệt do Trại trưởng Rover Moot 2012 chủ biên, cũng đã được họp và xem xét, đến nay đã nhận được hơn 30 bài viết và vài chục ý kiến xung quanh Rover Moot 2012, số đặc biệt tất niên là hoàng tráng in offset màu trên giấy "cutse" có mặt đầy đủ và chữ ký của 562 trại sinh. Một quyển kỷ yếu lưu niệm chất lượng cao để đời của Tráng sinh tham dự trại. Các đơn vị có thể đăng ký số lượng và bộ phận hành chánh trại Tr. Võ Văn Nhân 0906772329 giá tạm tính 80k/quyển gồm 150 trang màu và hơn 100 trang trắng đen.

Gửi nhận xét của bạn