Thánh Lễ Tr TrầnBạch Bích

BĐH Hướng Đạo Việt Nam nhận được tin:

Phu nhận của Trưởng Lão MAI LIỆU

Cụ Bà MARIA TERESA TRẦN BẠCH BÍCH

Nguyên Hội trưởng, Nguyên Tổng ủy viên
Hội Nữ Hứớng Đạo Việt Nam trước năm 1975

đã từ trần ngày 09 tháng 10 năm 2017 tại Hoa Kỳ
Hưởng Thượng thọ 98 tuổi

Thành kính chia buồn cùng Trưởng Mai Liệu và Gia đình
Nguyện cầu Hương hồn Maria Teresa được sớm hưởng nhan thánh chúa

KÍnh chuyển đến Quý Trưởng và anh chị em email của Trưởng Thái thị Bẳng và Trưởng Đỗ thị thanh Nga
Kính mời Quý Trưởng đến dự thánh lễ cầu nguyện:
lúc 17:30 ngày thứ Năm 19/10/2017
tại nhà nguyện Hiệp Nhất DCCT số 38 Kỳ Đồng Sài Gòn

Kính gởi Ban Điều Hành HDVN
Trong niềm tin vào Chúa sống lại,gđ NHĐ chúng tôi, trân trọng kính mời
Quí cha , Quí Trưởng và các HĐS Việt Nam!
Đến hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện
cho Linh Hồn Tr Maria Têresa Trần bạch Bích ( nguyên Hội Trưởng NHĐ , nguyên TUVNHĐ )
Vào lúc 17g30 thứ Năm ngày 19/10/2017 tại nhà nguyện Hiệp Nhất DCCT 38 Kỳ Đồng Saigon.

Để tỏ lòng cảm tạ và tri ân. Sau Thánh Lễ xin kính mời quí Cha và toàn thể Quí vị cùng chúng tôi
Nghe những lời chia sẻ của Quí Tr đã từng biết và làm việc với Tr Trần bạch Bích Phu Nhân Tr Mai Liệu
Sự hiện diện của Quí vị là niềm an ủi lớn lao cho chị em NHĐ chúng tôi.

Trân trọng kính mời
TM NHĐ Thái thị Bằng
Đỗ thị thanh Nga

Thân ái bắt tay trái Quý Trưởng

HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
Trưởng Ban Điều Hành
Trần Minh Thiện

NGỌN ĐUỐC HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM MÃI MÃI RỰC SÁNG

---------- Forwarded message ----------
From: Nga do thi <quyenlyluan@yahoo.com>
Date: 2017-10-16 7:18 GMT+07:00
Subject: Thánh Lễ Tr Trần bạch Bích

Kính gởi Ban Điều Hành HDVN
Trong niềm tin vào Chúa sống lại,gđ NHĐ chúng tôi, trân trọng kính mời
Quí cha , Quí Trưởng và các HĐS Việt Nam!
Đến hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện
cho Linh Hồn Tr Maria Têresa Trần bạch Bích ( nguyên Hội Trưởng NHĐ , nguyên TUVNHĐ )
Vào lúc 17g30 thứ Năm ngày 19/10/2017 tại nhà nguyện Hiệp Nhất DCCT 38 Kỳ Đồng Saigon.
Để tỏ lòng cảm tạ và tri ân. Sau Thánh Lễ xin kính mời quí Cha và toàn thể Quí vị cùng chúng tôi Nghe những lời chia sẻ của Quí Tr đã từng biết và làm việc với Tr Trần bạch Bích Phu Nhân Tr Mai Liệu
Sự hiện diện của Quí vị là niềm an ủi lớn lao cho chị em NHĐ chúng tôi.

Trân trọng kính mời
TM NHĐ Thái thị Bằng
Đỗ thị thanh Nga

Danh Mục Tin:

Gửi nhận xét của bạn