Thông báo của Ban Diễn hành khai mạc Trại Họp bạn 2015

XIN KÍNH CHUYỂN ĐẾN QUÝ TRƯỞNG THÔNG BÁO CỦA TIỂU BAN PHỤ TRÁCH DIỄN HÀNH TRẠI HỢP LỰC 2015. RẤT MONG SỰ QUAN TÂM VÀ CHUẨN BỊ CHU ĐÁO CHO ĐƠN VỊ THAM DỰ LỄ DIỄN HÀNH NGHIÊM TÚC, LONG TRỌNG.

THÔNG BÁO
CỦA BAN DIỄN HÀNH KHAI MẠC TRẠI HỌP BẠN
HỢP LỰC 2015.

KÍNH GỬI: - CÁC TIỂU TRẠI TRƯỞNG
                 - ĐẠO TRƯỞNG. - LIÊN ĐOÀN TRƯỞNG
                 - TRÁNG TRƯỞNG BIỆT LẬP.

Ban Tổ chức lễ Diễn hành khai mạc Trại Họp Bạn HỢP LỰC – 2015 xin thân ái kính chào Quý Huynh Trưởng và anh chịem HĐS – HĐVN.

Để chuẩn bị cho lễ diễn hành khai mạc Trại Họp Bạn được trang trọng và tốt đẹp, Ban Diễn Hành xin gởi đến Quý Đạo Trưởng, Liên Đoàn Trưởng, Tráng Trưởng biệt lập một số ý kiến quy định chung như sau:

1. Các Đơn vị tổ chức Khối diễn hành cho đơn vị mình và tập dợt tại địa phương. Theo sơ đồ mẫu được đính kèm theo thông báo này. Khi vào đất trại chỉ ráp lại theo Tiểu trại mà thôi.

2. Cờ Đạo, cờ Đoàn phải tuân thủ kích thước đã được thông qua trong HNHT vừa qua: Cờ Đạo, cờ Đoàn được đính vào cán cờ cao 2m10, trên đầu có gắn Hoa Bách Hợp cao 20cm.

3. Các HĐS thủ kỳCÓ đeo găng tay màu Trắng.

4. Các gậy Cờ Đội, CờTuần, CờToán phải tuân thủ kích thước theo quy chế ngành, và thống nhất buộc dây ñeo vào vai bên phải khi ñi diễn hành. (không cầm tay)

5. Khối ĐẠO:
- Đi đầu là logo ĐẠO kích thước: (theo sơ đồ kèm theo)
+ Cao 70 x Ngang 50 gắn vào cán cao 2m00 (hình chử nhật, oval)
+ Hình tròn đường kính 60cm. Hình vuông cạnh 60cm
- Đến Bảng tên Liên Đoàn kích thước: Cao 40 x Ngang 60 gắn vào cán cao 1m40
(trong khối diễn hành của Đạo không có Logo Liên Đoàn)

6. Khối LIÊN ĐOÀN ( không trực thuộc Đạo) (theo sơ đồ kèm theo)
- Đi đầu là logo LIÊN ĐOÀN kích thước: Cao 70 x Ngang 50 gắn vào cán cao 2m00.

7. Tất cả được chuẩn bị sẵn ở đơn vị. ( Hoặc đặt nhờ ban quảng bá )

Vì sự thành công chung, kính mong Quý Huynh Trưởng quan tâm thực hiện theo thông báo và những mẩu biểu kèm theo email này.

Trân trọng kính chào và BTT, hẹn gặp nhau tại Trại Họp Bạn.

BAN TỔCHỨC DIỄN HÀNH.
TRẠI HỢP LỰC JAMBOREE - 2015

------------

Thông báo của Ban Diễn hành (bấm vào đây để tải về)

Sơ đồ Khối Tiểu Trại giúp ích và Phục vụ(bấm vào đây để tải về)

Mẫu viết Tiểu sử Liên đoàn + Sơ đồ DH Liên đoàn (bấm vào đây để tải về)

 

Mẫu viết Tiểu sử Đoạn + Sơ đồ DH Đạo (bấm vào đây để tải về)

 

Gửi nhận xét của bạn