Thông báo của Ban Điều Hành HĐVN

Từ: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>
Ngày: 13:06 Ngày 18 tháng 10 năm 2016
Chủ đề: Thông báo của Ban Điều Hành HĐVN
Đến: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>

Kính chào Quý Trưởng và anh chị em,

Từ sau thư kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, các đơn vị HĐ. phụ huynh và thân hữu đang tích cực quyên góp để chuyển về BĐH. BĐH sẽ phối họp với các Trưởng ở Đà Nẳng để tổ chức cứu trợ sao cho thật hiệu quả và kịp thời.
Tình hình hiện nay lũ đang xuống dần nhưng ảnh hưởng của cơn bão số 7 có thể tạo nên vùng nguy hiểm từ Đà Nẳng trở ra. BĐH có dự định sau:

- Thứ bảy 22/10, Đại diện BĐH cùng các huynh trưởng ở Đà Nẳng sẽ đi ra Quảng Bình cứu trợ đợt 1 và khảo sát cho các đợt sau để tiền và vật phẩm cứu trợ đến được vùng bị thiệt hại nặng, vùng sâu ít người lui tới, và đáp ứng đúng nhu cầu của đồng bào bị nạn.
Các đơn vị - thân hữu có thể tiếp tục quyên góp và chuyển đến Trưởng phụ trách.

- Về Hội Nghị Huynh Trưởng 2016 được thông báo sẽ tổ chức vào các ngày 18 - 20/11, BĐH sẽ cân nhắc, tùy theo điều kiện cho phép, kể cả ảnh hưởng của tình hình ở miền Trung để có các giải pháp thích hợp. Rất mong Quý huynh trưởng đơn vị luôn chuẩn bị để SẮP SẲN và thực hiện ở đơn vị mình các công việc đã được bàn và quyết định ở HNHT 2015.

Thân ái bắt tay trái Quý Trưởng

HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
Trưởng Ban Điều Hành
Trần Minh Thiện

NGỌN ĐUỐC HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM MÃI MÃI RỰC SÁNG

Gửi nhận xét của bạn