Thông báo của Ban Hành chính Trại Rover Moot 2017

Kính gởi Quý Trưởng,
Xin nhờ quý Trưởng phổ biến đến các Trưởng Đơn vị trong Tiểu trại cảu mình như sau:

1. Quy Chế Ngành Tráng 11. 2016:

Toán sinh hoạt Ngành Tráng vẫn đang phát hành QUY CHẾ NGÀNH TRÁNG 11. 2016.

Nhân tiện phân phối VPT Rovermoot 2017, toán sinh hoạt ngành Tráng nhờ Quý Trưởng thông báo đến các Tráng sinh để đặt Quy chế Ngành Tráng và sẽ được giao chung với Vật phẩm trại.

Xin Quý Trưởng xem file đính kèm.

Giá tiền 35,000.

2. Vật phẩm trại:

Ban cung ứng đang khẩn trương đặt hàng VPT để kịp giao cho tất cả các đơn vị.

Xin vui lòng gởi phiếu đăng ký VPT càng sớm càng tốt.

Ngoài ra, có 2 điều lưu ý:

. địa chỉ email: xin Quý Trưởng ghi chính xác địa chỉ email: hanhchanhrovermoot2017@gmail.com,

Sau khi nhận được mail hay tiền, Ban Hành chánh sẽ hồi âm mail. Nếu không thấy email hồi âm, chắc chắn là địa chỉ email không chính xác.

. về việc chuyển khoản, xin Quý Trưởng vui lòng ghi rõ tiền VPT và tiền Quy chế , tên đơn vị mình để tránh nhầm lẫn.

Xin chân thành cám ơn Quý Trưởng

Thân ái BTT Quý Trưởng,

Trần Thị Thanh Uyên

Gửi nhận xét của bạn