Thông báo của Ban Quảng bá Trại Hợp Lực 2015

Từ: Khoi Sinh hoat <khoisinhhoathdvn@gmail.com>
Ngày: 18:51 Ngày 15 tháng 04 năm 2015
Chủ đề: TRẠI HỢP LỰC THÔNG BÁO CỦA TIỂU BAN QUẢNG BÁ
Đến: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>

Kính chuyển đến Quý Trưởng phụ trách đơn vị thông báo của Ban Quản Bá Trại Hợp Lực 2015.
Lưu ý: Phần thông báo Hình Đơn vị, dự định triển lãm tại Đại Lộ Hợp Lực. Với qui cách 60 x120 cm bằng chất kiệu chịu dược mưa nắng (Lamina) có giá chân để dựng. Các đơn vị có thể tự thực hiện và chuyển về Ban Quảng Bá hoặc hợp đồng với Ban Quảng bá để thực hiện.

Trân trọng

      HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
BAN ĐIỀU HÀNH TRẠI HỢP LỰC
       BAN QUẢNG BÁ

Kính gởi : Quý Huynh Trưởng và tất cả anh chị em HĐVN.

Ban Quảng Bá Trại Họp Bạn Hợp Lực xin được gởi đến quý Trưởng và các Bạn lời chào mừng Huynh Đệ và thân ái.

Trước hết Ban Quảng Bá cám ơn Quý Trưởng và các Bạn vì thời gian qua chúng tôi nhận được nhiều ĐT. từ các nơi gọi về để đăng ký chụp hình, quay phim cũng như hỏi thể lệ tham gia BQB, nay ban Quảng Bá gửi thư này đến các Đơn vị, xin các Trưởng triển khai và phổ biến tại đơn vị mình để chúng ta thống nhất trong công việc.

1. Về quay phim – chụp hình:

Để đáp ứng việc lấy tư liệu cho đơn vị và mọi người có nhu cầu, BTC Trại sẽ dành chỗ tốt cho tất cả mọi người chụp và quay (sau đó Ban Quảng Bá xin chép lại để làm tư liệu chung của Trại). Nhưng để các buổi nghi lễ và sự kiện diễn ra được trang trọng và có tổ chức thì chỉ có những người đặc trách mới được quyền ưu tiên tác nghiệp. Vì thế mỗi tiểu trại liên lạc với nhau đề cử 2 người quay phim và 5 người chụp hình cho tiểu trại mình gửi tên và số ĐT về cho Ban Quảng Bá để chúng tôi phân công góc quay và chụp, sau đó tư liệu sẽ được sao chép chung cho các đơn vị.

2. Về ảnh giới thiệu Đơn vị mình tại Đại Lộ hợp Lực:

Vì điều kiện địa lý cũng như những yếu tố khách quan khác các đơn vị về tham gia Diễn hành không thể đầy đủ vì thế xin mỗi đơn vị tham gia mang theo một tấm hình chụp chung của đơn vị mình để tham gia giới thiệu đơn vị tại Đại Lộ Hợp Lực, BQB sẽ nhận thực hiện Lamina theo khổ (60cmx120cm) với giá 300.000đ/hình, sau trại các đơn vị nhận về để lưu giữ kỷ niệm, các đơn vị tham gia xin gửi file gốc và chuyển ngân về cho chúng tôi tại tài khoản HDbank Chi nhánh Hố Nai. Chủ tài khoản: Mai Đức Hướng. STK: 142704070002204, muộn nhất là ngày 30/6/2015 theo địa chỉ maiduchuong@gmail.com để BQB thực hiện.

3. Khu triển lãm:

Ø Ban tổ chức ước mong các em học hỏi được nhiều điều thực tế qua các đồ dùng đặc trưng của Hướng Đạo như Gậy Đội, Gậy Đường, đồ lưu niệm, kỷ vật Hướng Đạo.... cũng như những hình ảnh đẹp về Phong trào mà các Trưởng mang theo đóng góp cho trại mượn triển lãm tại trại (BTC có biên nhận và trả lại ngay sau trại cần liên hệ và góp ý xin gọi ĐT. 0913170222.)

Ø Mỗi đơn vị tham gia xin gửi về Ban Quảng Bá 1 Logo thêu của đơn vị mình để thực hiện bảng Logo đơn vị khi đi diễn hành và triển lãm trong nhà truyền thống.

Ø Các Ngành chuẩn bị biên tập hình ảnh của ngành mình để trình chiếu tại phòng triển lãm

Thân ái kính chào Quý Trưởng và các Bạn với tinh thần Huynh Đệ Hướng Đạo.

Trưởng Ban Quảng Bá Trại HỢP LỰC.

MAI ĐỨC HƯỚNG

Gửi nhận xét của bạn