Thông báo ghi danh dự Trại Hợp Lực 2015

                             HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

                                BAN ĐIỀU HÀNH

                      TRẠI HỌP BẠN HỢP LỰC 2015

                                     _______________

 

Ngày 10 tháng 5 năm 2015

 

THÔNG BÁO

GHI DANH DỰ TRẠI HỢP LỰC 2015 

-         Kính thưa Quý Trưởng phụ trách đơn vị cùng toàn thể anh chị em HĐS. 

Kính xin thông báo đến Quý Trưởng thông báo ghi danh dự trại như sau: 

I.       ĐỐI TƯỢNG DỰ TRẠI:

  1. TRẠI SINH:

Là các em Thiếu sinh, Kha sinh  tuổi từ 11 tuổi ( sinh ngày 16/07/2004 về sau) đến hết 18 tuổi (Kha sinh sinh ngày 16/07/1997). Hiện đang sinh hoạt trong một đơn vị HĐVN, có đóng niên liễm. Tự nguyện nộp phiếu ghi danh được Cha mẹ, Phụ huynh hoặc người Bảo hộ chấp thuận cho phép tham dự trại (Mẫu ghi danh) có bảo hiểm tai nạn còn giá trị. Đươc đơn vị gửi danh sách dự trại, đóng trại phí đầy đủ về BTC trại đúng quy định. 

  1. TRẠI SINH PHỤC VỤ:

-         Là những Huynh Trưởng dẫn đoàn với tỳ lệ 1/9 (chín đoàn sinh có một Trưởng hướng dẫn).

-         Những Huynh Trưởng, Tráng sinh, Tráng niên… tình nguyện tham gia phục vụ trại tại các tiểu ban chuyên môn hay có sự phân công của BTC trại. 

  1. TRẠI SINH GIÚP ÍCH:

Là các Huynh Trưởng, Tráng niên, Phụ Huynh, Khách mời…. có ước nguyện tham gia và giúp ích trại, tham gia chương trình trại và những chương trình đặc thù của tiểu trại, sẵn sàng giúp ích trại và Phong trào theo sự hướng dẫn của BTC trại. 

  1. KHÁCH MỜI: Là những Huynh Trưởng, những người quan tâm, hỗ trợ Phong trào Hướng Đạo Việt Nam. Được BTC gửi giấy mời tham dự một số hoặc toàn bộ chương trình trại. 

Ngoài ra có một số đơn vị có Sói con tham gia những chương trình phục vụ trại sẽ có những quy định riêng và do Đơn vị chịu trách  nhiệm tổ chức việc ăn ở cho các em theo thỏa thuận với BTC trại.

II.    TRẠI PHÍ

ĐỐI TƯỢNG

GHI DANH TRƯỚC NGÀY 30/06

GHI DANH TỪ NGÀY 01/07

1. Đơn vị tham dự trại

300.000đ/ đơn vị

Bao gồm:1 thư mời tham dự Lễ Khai Mạc, cơm trưa, lể hội. Cờ lưu miệm, các vật phẩm cho đơn vị…

400.000đ

2. Đối tượng 1 và 2:

300.000đ

400.000đ

3. Đối tượng 1 và 2 thuộc các đơn vị cách xa đất trại trên 300Km

150.000đ

300.000đ

4. Đối tượng 3

400.000đ

Hoặc tùy vào khả năng

500.000đ

Hoặc tùy vào khả năng

4. KHÁCH MỜI

BTC hoan hỉ đón nhận tùy lòng hảo tâm

            Trại phí này không bao gồm tiền ăn, tiền vận chuyển… Trại phí này được bàn bạc và tính toán trên cơ sơ các chi phí tổ chức trại, người ở gần, người lớn hỗ trợ người ở xa. 

            Tiền ăn sẽ được Ban Hậu cần thông báo chi tiết đến các đơn vị dự trại. 

III. THỜI GIAN GHI DANH:

            Thời gian ghi danh bắt đầu từ ngày 15/05/2015 đến ngày 30/06/2015. danh sách ghi danh chung của đơn vị cùng 50% trại phí được gửi về

          Tr. Võ Đỗ Khiêm            – ĐT0932911957.      Email: hdvnhopluc@gmail.com            

    Tr. Trần Thị Thu Trang -ĐT: 0983270251          Email: thutrangbuom@gmail.com          

Hoặc Tr. Nguyễn Thái Hùng  – ĐT: 0903336248         Email: thaihungvn@gmail.com

            Ban tổ chức trại đồng ý cho thay đổi tên họ Trại sinh nếu có lý do chính đáng, người mới thay đổi cũng phải đăng ký lại theo phiếu ghi danh ( thay thế).

            50% trại phí còn lại sẽ được đóng từ ngày 01/07/2015 đến 15/07/2015. 

IV.  CÁC BIỂU MẪU

  1. Phiếu ghi danh (mẫu HL2015/01): Mỗi trại sinh (Ngoại trừ khách mời) đều phải hoàn tất đầy đủ các chi tiết được quy định trong phiếu ghi danh này. Được Trưởng đơn vị cấp Đạo, Liên đoàn, Tráng đoàn tập họp và có trách nhiệm lưu giữ tại đơn vị.
  2. Phiếu Ghi danh dự trại của đơn vị (mẩu HL2015/02): Mỗi đơn vị tập họp phiếu ghi danh trại sinh và lập danh sách dự trại có xác nhận của đơn vị và gửi về BTC trại cùng 50% trại phí. 

Ngoài ra để chuẩn bị cho Kỷ yếu Hợp Lực có đầy đủ thông tin thành viên tham gia trại HỢP LỰC. Xin đơn vị thực hiện và gửi về Ban Hành chánh mỗi thành viên tham dự trại một file hình (hoặc 1 tấm hình) cá nhân mặc đồng phục Hướng Đạo và gửi qua email trên. 

Rất mong sự quan tâm của Quý Trưởng , hỗ trợ đôn đốc bộ phận hành chánh của đơn vị thực hiện theo quy định của thông báo này.

 

Trân trọng

                                                                                  TM. BAN TỔ CHỨC TRẠI                                                                                                                                                                                                                         HỢP LỰC 2015

                                                                                          TRẠI TRƯỞNG

                                                        

                                                                                   NGUYỄN VĨNH THỊNH

                                                                              Email: khoisinhhoathdvn@gmail.com

                                                                              ĐT: 0903303123

Mẫu ghi danh Trại Hợp Lực theo cá nhân (pdf | doc)

Mẫu ghi danh Trại Hợp Lực theo danh sách (pdf | doc)

Gửi nhận xét của bạn