Thông báo Hội Thao Sói Con 2

Từ: VIETNAM SCOUTS <info@vietnamscouts.org>
Ngày: 17:05:14 GMT+7 ngày 14 tháng 6, 2018
Đến: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>
Chủ đề: Chuyển tiếp:⁨ Thông báo Hội Thao Sói Con 2⁩

Kính chuyển đến Quí Trưởng thông báo của Toán sinh hoạt Ngành Ấu - Nhi
Vĩnh Thịnh
K. Quản trị - Ban Điều Hành
HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
VIETNAM SCOUTS
Email: info@vietnamscouts.org
Phone: 0903303123

  BĐH-HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

         KHỐI SINH HOẠT

TOÁN SINH HOẠT NGÀNH ẤU

Tp HCM, ngày 14 tháng 06 năm 2018

THÔNG BÁO SỐ 2

(V/v thời gian tổ chức Hội thao Sói Con 2018)

Kính gởi: Quý Đạo Trưởng – Liên Đoàn Trưởng

               Ban Sói Già các Bầy

Nhằm chuẩn bị thật tốt cho Hội Thao Sói Con 2018, Ban tổ chức Hội thao xin thông báo về thời gian cụ thể như sau:

- Thời gian – địa điểm:

· Miền Nam: ngày 14 – 15/7/2018 – Thành phố Hồ Chí Minh

· Miền Trung: Ngày 21 – 22/7/2018 – Thành Phố Đà Nẵng

- Thời hạn đăng ký: từ ngày ra thông báo đến ngày 30/06/2018 theo mẫu.

- Trưởng ban tổ chức:

· Miền Nam: Tr. Trần Thị Kiều Nga

· Miền Trung: Tr. Nguyễn Thị Như Mai

- Nội dung thi:

· Đá banh

· Kéo co

· Chạy bộ tiếp sức

· Nhảy dây đồng đội

Để việc tổ chức được thành công tốt đẹp, xin quý Trưởng và các Sói già nhiệt tình cộng tác cùng Toán Sinh Hoạt trong mọi vấn đề. Các ý kiến đóng góp hay thắc mắc, xin vui lòng liên lạc qua email của ngành Ấu nganhaubdhhdvn@gmail.com.

Trân trọng cảm ơn và thân ái BTT.

TM Ban tổ chức Hội Thao Sói Con 2018

Trưởng Toán Sinh Hoạt Ngành Ấu

(Đã ký)

Nguyễn Thị Thế Đoan

Thông tin liên hệ:

- Tr. Thế Đoan – 0918301704

- Tr.Như Mai – 0936509350 (Châu Phía Bắc)

- Tr. Kiều Nga – 0933199347 (Châu Phía Nam)

- Tr.Hoàng Hoa – 0905 325625 (Châu Cao Nguyên)

Gửi nhận xét của bạn