Thông báo Khối Quản trị năm 2018

HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

     BAN ĐIỀU HÀNH

     KHỐI QUAN TRỊ

     _______________

Ngày 08 tháng 03 năm 2018

Kính gửi: Các Đơn vị trực thuộc.

                V/v: Công việc Thống Kê, tham gia BHTN, Phong nhậm Trưởng năm 2018.

Kính thưa Quý Trưởng phụ trách các đơn vị.

Từ năm 2012 đến nay, việc quản trị các đơn vị đã dần đi vào nề nếp với việc thống kê, tham gia BHTN và phong nhậm Huynh Trưởng hàng năm. Với trách vụ của KQT hướng dẫn các việc trên trong năm 2018 như sau.

1. Tình hình quản trị năm 2018, Hiện chúng ta đang có: 3 Châu gồm 19 Đạo với 48 Liên Đoàn trực thuộc Đạo. 24 Liên Đoàn Biệt lập và 8 đơn vị tiềm năng. Với 5.460 đoàn sinh cùng 520 Huynh Trưởng đã được phong nhậm đang trực tiếp cầm đoàn.

2. Về việc thống kê và đoàn phí năm 2018.

Xin Quý Trưởng tiếp tục thực hiện theo biểu mẫu năm 2018. Cơ bản giống biểu mẫu năm trước. Xin các đơn vị hãy thực hiện thành những biểu mẫu cơ bản này như Biểu mẫu phải có tại đơn vị. Các biểu mẫu: Danh sách Huynh Trưởng, Danh sách đoàn sinh, bản tổng hợp thống kê (Tập tin các biểu mẫu 2018 đính kèm) và gửi về địa chỉ email: info@vietnamscouts.org cùng Cc: thutrangbuom@gmail.com. Khi nhận được thông tin, KQT sẽ hồi đáp ngay. Nếu không nhận được hồi báo xin xem xét lại địa chỉ gửi hoặc liên lạc Tr. Nguyễn Vĩnh Thịnh ĐT: 0903303123

Xin gửi các biểu mẫu về Email trên trước ngày 1/4/2018

3. Về Niên liễm : mỗi đoàn sinh chuyển về KQT: 10.000đ/năm và Huynh Trưởng: 50.000đ/năm. Niên liễm xin gửi về Tr. Trần Thu Trang, ĐT: 0983270251 và nhận tem Niên liễm của năm và may trên túi áo trái của đồng phục.

4. Về tham gia bảo hiểm năm 2018.

Phí tham gia bảo hiểm đối với mọi người là 35.000đ/ năm (bao gồm phí BH và Phí làm thẻ nhựa). Quý Trưởng trên 70 tuồi sẽ không tham gia bảo hiểm theo qui định của Công ty Bảo hiểm (Xin tham khảo điều lệ BH Tai nạn đính kèm). Nhưng KQT sẽ thực hiện thẻ nhựa của năm với chi phí làm thẻ 7.000đ/ thẻ.

Đơn vị tham gia BH xin gửi danh sách theo mẫu (sheet 1: Danh sách tham gia BH trong tập tin Các biểu mẫu 2018 đính kèm) cùng file hình từng cá nhân mặc đồng phục nghiêm túc, có dung lượng từ 200Kb trở lên, về KQT và gửi phí BH về Tr. Thu Trang trước ngày 25 tháng 3 và mỗi tháng tiếp theo đến tháng 9. Như vậy KQT sẽ tiến hành thực hiện BH từ đầu tháng 4 đến tháng 10/2018. Đơn vị nào thiếu một trong 3 yếu tố nêu trên KQT sẽ thực hiện BH khi nhận đủ.

Về việc thực hiện yêu cầu BH, Khi có trường hợp yêu cầu BH, Xin Quý Trưởng thực hiện phiếu Yêu Cầu BH (tập tin đính kèm) và gửi về KQT cùng bản photo các chứng từ liên quan. Thường Công Ty Bảo hiểm sẽ liên hệ trực tiếp với gia đình người yêu cầu BH để thực hiện bồi thường theo qui định. Trong quá trình thực hiện xin gia đình, đơn vị thông báo cho KQT để nhận được hỗ trợ.

5. Về việc Phong nhậm Huynh Trưởng và công nhận đơn vị.

- Về việc công nhận đơn vị: Xin Quý Trưởng tham khảo Quy Chế đã được thông qua và hiệu chỉnh từ các Hội Nghị Huynh Trưởng hàng năm từ năm 2012. Nhất là các đơn vị đã được HNHT năm 2017 lưu ý các điều kiện Huynh Trưởng, đoàn sinh, sinh hoạt ổn định, bảo đảm tính kỷ luật và tính giáo dục của Phong trào...

- Về việc phong nhậm Trưởng: Trong năm 2017 cơ bản các đơn vị đã thực hiện đầy đủ Phiếu HT cho các HT được phong nhậm. Đến generique cialis nay những khi có thay đổi: Phong nhậm mới, Xin Trưởng phụ trách đơn vị gửi đề nghị và Phiếu Huynh Trưởng (Sheet 5 Các biểu mẫu năm 2018) của Trưởng được đề nghị Phong nhậm về KSH để làm thủ tục đề nghị BĐH phát hành Thư Phong nhậm (nhớ cc về email: info@vietnamscouts.org).

- Trường hợp Huynh Trưởng đã được Phong nhậm nay được thay đổi trách vụ, Trưởng đơn vị gửi đề nghị hoặc nội dung Biên bản của BHT đơn vị về KSH để điều chỉnh và đề nghị BĐH phát hành Thư Phong nhậm với trách vụ mới (không cần gửi phiếu HT nữa).

Kính mong nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của Quý Trưởng. Xin nhắc Quý Trưởng gửi các biều mẫu Thống kê về KQT trước ngày 01/04/2018.

Trân trọng

Nguyễn Vĩnh Thịnh

Trưởng Quản Trị (KQT)

Emai: info@vietnamscouts.org

ĐT: 0903303123

File đính kèm (bấm vào đây để tải về)

Danh Mục Tin: