Thông báo mở khóa căn bản Langbiang - Đạo Lâm Viên năm 2019

Từ: VIETNAM SCOUTS <info@vietnamscouts.org>
Ngày: 13:29:30 GMT+7 ngày 3 tháng 3, 2019
Đến: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>
Chủ đề: THÔNG BÁO MỞ KHÓA CĂN BẢN LANGBIANG - ĐẠO LÂM VIÊN NĂM 2019

Kính gửi Quí Trưởng phụ trách đơn vị;

Đạo Lâm viên sẽ tổ chức Khóa Căn Bản Langbian - Lâm viên 2019

Khóa trưởng: Tr. Lê Thái Sơn

Thời gian: một ngày 31/03/2019

Ghi danh tại: Trưởng Lê Thái Sơn

email: Langbian-Lamvien@gmail.com

Điện thoại: 0918399119

Hạn cuối ghi danh: 15/3/2019

Tiêu chuẩn khóa sinh:

  • Từ 16 tuổi trở lên.
  • Đã tuyên hứa ít nhất 6 tháng.
  • Được đơn vị trưởng ký giấy giới thiệu

Rất mong sự quan tâm và hỗ trợ của Quí Trưởng

Hình ảnh: 

Gửi nhận xét của bạn