Thông báo mở khóa DB HHR ngành Thiếu 2019

 

Từ: VIETNAM SCOUTS <info@vietnamscouts.org>
Ngày: 07:36:46 GMT+7 ngày 29 tháng 1, 2019
Đến: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>
Chủ đề: Chuyển tiếp:⁨ THÔNG BÁO MỞ KHÓA DB HHR NGÀNH THIẾU⁩

Kính chuyển đến Quí Trưởng
Thông báo mở khóa Dự bị HHR Ngành Thiếu năm 2019
Rất mong sự quan tâm và hỗ trợ của Quí Trưởng

Trân trọng
NGUYỄN VĨNH THỊNH
PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ
HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
Email: info@vietnamscouts.org
Phone: 0903303123

---------- Forwarded message ---------
From: VO VAN TUAN <naithienchi@gmail.com>
Date: Th 2, 28 thg 1, 2019 vào lúc 10:58
Subject: THÔNG BÁO MỞ KHÓA DB HHR NGÀNH THIẾU
To: VIETNAM SCOUTS <info@vietnamscouts.org>, Vĩnh Thịnh Nguyễn <hoanhanai2005@yahoo.com>
Cc: Tran Xe <tuanmaxe@yahoo.com>, Đức Nguyễn Văn <ducnv.scout@gmail.com>, HUAN LUYEN KHOI <khoihuanluyen@gmail.com>, Thiem Phan Huu <huuthiem03@gmail.com>, Ngọc Hùng Lê <gaudiemdam_nn@yahoo.com>

Kính gửi Trưởng Nguyễn Vĩnh Thịnh - Ủy viên Thư ký Khối Huấn Luyện
Để kịp thời gian chuẩn bị cho các Khóa Huấn luyện dự bị HHR Ngành Thiếu năm 2019. Toán Huấn luyện Ngành Thiếu đề nghị Trưởng cho phát hành thông báo (files đính kèm). Hồ sơ mở khóa chúng tôi sẽ chuyển đến Trưởng sau. Cám ơn Trưởng.
Trân trọng,
Trưởng Toán HL Ngành Thiếu
LT. Trần Xê

https://drive.google.com/drive/folders/1kQqFwTjhKEWkGQdS7KYGVqZds9TqZ_zP...

Gửi nhận xét của bạn