THÔNG BÁO MỞ KHÓA DB HHR NGÀNH THIẾU KV TP HCM 9/2017

Từ: Khoi Sinh hoat <khoisinhhoathdvn@gmail.com>
Ngày: 07:22:36 GMT+7 Ngày 11 tháng 07 năm 2017
Đến: BDH SH TRAN MINH THIEN <bandieuhanhhdvn@gmail.com>
Chủ đề: Chuyển tiếp:⁨ THÔNG BÁO MỞ KHÓA DB HHR NGÀNH THIẾU KV TP HCM 9/2017⁩

Kính gửi quý Trưởng thông báo mở khóa DB HHR Ngành Thiếu tại TP HCM (files đính kèm)
Trân trọng,
Trưởng Toán HL Ngành Thiếu
LT. Trần Xê

Phiếu đăng ký (bấm vào đây để tải về)

Gửi nhận xét của bạn