thông báo mở khóa Dự Bị HHR Thiếu Miền nam

        HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
            KHỐI HUẤN LUYỆN
TOÁN HUẤN LUYỆN NGÀNH THIẾU
 KHÓA HL DỰ BỊ HHR THIẾU 2017

Tp Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO

Kính gởi : - Quý Đạo trưởng.
                - Quý Liên đoàn trưởng Liên đoàn biệt lập.
                - Quý Tráng trưởng Tráng đoàn biệt lập.

Tiếp theo thông báo của Toán Huấn luyện Ngành Thiếu ngày 22/ 2/ 2017. Ban quản trại của Khóa Dự bị Huy hiệu Rừng Ngành Thiếu 2017 tổ chức tại Tp Hồ Chí Minh thông báo đến các đơn vị một số điều như sau:

 • · Thời gian: Từ ngày 29/ 4/ 2017 đến ngày 1/ 5/ 2017. Địa điểm: Sẽ thông báo ở thư mời nhập trại.
 • · Điều kiện dự trại:
 1. Tuổi: từ 20 đến 45.
 2. Đã qua khóa HL cơ bản ít nhất 6 tháng và đã được cấp "Chứng chỉ Khóa Cơ Bản" (kèm bản sao chứng chỉ nộp khi nhập trại)
 3. Ưu tiên cho các anh chị đang sinh hoạt ngành Thiếu và căn cứ ngày nộp Phiếu ghi danh qua email dạng file.docx (Họ-Tên_khóa-sinh.docx) đến hết ngày 10/ 4/ 2017 (Nếu đủ túc số sớm chúng tôi sẽ ngưng nhận).
 4. Phiếu ghi danh dự trại (bản in khổ A4) được Liên Đoàn Trưởng hoặc Đạo Trưởng xác nhận nộp khi nhập trại, kèm theo thư mời nhập trại. Mọi trưởng hợp khác do anh Khóa Trưởng quyết định.
 5. Trại phí: 450.000đ/ người (nộp khi làm thủ tục nhập trại).
 6. Đồng phục: Theo quy chế ngành Thiếu.
 7. Tài liệu đọc trước
  1. Hướng đạo Hạng nhì - Nghề trưởng (xem website: http://www.giupich.org)

Các Đơn vị có nhu cầu xin gởi phiếu ghi danh dự trại về hộp thư điện tử: thl.nganhthieu@gmail.com . Rất mong quý Trưởng quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cho các thành viên có nhu cầu thuộc Đơn vị mình được về tham dự trại.
Trân trọng cảm ơn và thân ái bắt tay trái quý Trưởng,
Nơi nhận:
-Như trên
-Lưu

TM Ban quản trại Khóa HL DB ngành Thiếu 2017
Khóa trưởng
ALT. TÔN THẤT TỨ
(Đã ký)

Gửi nhận xét của bạn