Thông báo mở Khóa Dự Bị HHR Tráng Tam Bình XVIII-2019

KHỐI HUẤN LUYỆN
TOÁN HUẤN LUYỆN NGÀNH TRÁNG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO MỞ KHÓA
DỰ BỊ HUY HIỆU RỪNG TRÁNG TAM BÌNH XVIII - 2019

Kính gởi : - Quý Đạo trưởng.
                - Quý Liên đoàn trưởng Liên đoàn biệt lập
                - Quý Tráng trưởng Tráng đoàn biệt lập

Toán Huấn luyện Ngành Tráng trân trọng thông báo đến quý Trưởng và quý Đơn vị: Toán Huấn luyện Ngành Tráng sẽ mở Khóa Dự Bị Huy Hiệu Rừng Tráng Tam Bình XVIII – 2019 với các thông tin sau:

- Thời gian: Từ 31/8 – 02/9/2019
- Địa điểm: Đồng Nai
- Khóa trưởng: ALT. Dương văn Anh Linh

Tiêu chuẩn khóa sinh:

- Từ 19 tuổi trở lên.
- Đã tuyên hứa ít nhất 6 tháng và đã qua Khóa Cơ bản.
- Được đơn vị trưởng ký giấy giới thiệu.

Ghi danh đăng ký tại:

+ Tr. ALT Dương văn Anh Linh
Đt: 0909 073 640 Email: duonglinh2309@gmail.com
+ Tr. ALT Võ văn Nhân
Đt: 0906 772 329 Email: vovannhan1954@gmail.com

Hạn cuối đăng ký: 01/8/2019

Trân trọng kính mời các đơn vị cử khóa sinh về tham dự.

TM. Toán Huấn luyện Ngành Tráng,
Toán trưởng,

LT. Nguyễn Tuấn

Gửi nhận xét của bạn