Thông báo mở khóa HL Dự bị HHR Ấu 2017

Từ: Khoi Sinh hoat <khoisinhhoathdvn@gmail.com>
Ngày: 20:32:34 GMT+7 Ngày 03 tháng 03 năm 2017
Đến: BDH SH TRAN MINH THIEN <bandieuhanhhdvn@gmail.com>
Chủ đề: Chuyển tiếp:⁨ Thông báo mở khóa HL Dự bị HHR Ấu 2017⁩

Kính chuyển đến Quý Trưởng phụ trách đơn vị

Thông báo mở khóa DỰ BỊ HHR NGÀNH ẤU 2017 (Khu vực miền trung) của Toán Huấn Luyện Ngành Ấu - Nhi

Do Trưởng ALT Nguyễn thị Như Mai làm khóa trưởng.
Thời gian: Từ ngày 29/04/2017 đến ngày 01/05/2017
Chi tiết mở xem các tập tin đính kèm email này.
Kính Mong sự quan tân và Hỗ trợ của Quý Trưởng, Tạo điều kiện và động viên các Tráng sinh đủ điều kiện tiếp tục việc phục vụ qua công tác Huấn luyện.

Trân trọng

---------- Thư đã chuyển tiếp ----------
Từ: Nhu Mai <nhumai0210@yahoo.com.vn>
Ngày: 23:09 2 tháng 3, 2017
Chủ đề: Thông báo mở khóa HL Dự bị HHR Ấu 2017
Đến: Khoi Sinh Hoat <khoisinhhoathdvn@gmail.com>
Cc: Oo Nguyen Thanh Nghia <nguyenthanhnghia5462@gmail.com>

Kính gởi: Trưởng LT Nguyễn Vĩnh Thịnh

Được sự ủy nhiệm của Trưởng LT Nguyễn Thành Nghĩa - Trưởng Toán Huấn luyện ngành Ấu, em xin gởi đến Trưởng Thông báo mở khóa Huấn luyện Dự bị Huy Hiệu Rừng Ấu 2017 để Khối sinh hoạt thông báo chung cho các đơn vị.

Em xin cám ơn Trưởng.
Em chúc trưởng sức khỏe và hạnh phúc

TABTT quý Trưởng.

Nguyễn Thị Như Mai

Phiếu ghi danh (bấm vào đây để tải về)

Thử thách nhập rừng (bấm vào đây để tải về)

Gửi nhận xét của bạn