Thông báo mở xưởng kỹ năng lãnh đạo

         HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
            BAN ĐIỀU HÀNH
           KHỐI SINH HOẠT
TOÁN SINH HOẠT NGÀNH TRÁNG

Số : 02/TSH-2017

THÔNG BÁO MỞ XƯỞNG

Chuyên đề: Kỹ năng Lãnh đạo

Kính gởi : Qúi Trưởng trong Ban Điều Hành HĐVN
Quí Trưởng phụ trách các Đạo, Liên đoàn, Tráng đoàn biệt lập

Kính thưa Quý Trưởng,
Nhằm bổ xung và cập nhật một số kiến thức & kỹ năng lãnh đạo, một kỹ năng cần thiết cho các Trưởng trẻ và Tráng sinh trong việc cầm đoàn cũng như việc lãnh đạo ngoài cộng đồng xã hội. Toán Sinh hoạt ngành Tráng xin thông báo mở xưởng Kỹ năng Lãnh đạo dành cho Trưởng & Tráng sinh. Lớp cơ bản về Kỹ năng lãnh đạo với chủ đề:

Thời gian: Từ 07g30 đến 21g00g ngày Chủ Nhật 19/03/2017.
Tại : TP. HCM (Sẽ thông báo sau tùy thuộc vào số lượng học viên)
Chi phí tham dự lớp: 100.000Đ (Bao gồm tài liệu, nước uống, 2 bửa chính và ăn dặm).
Đăng ký tại Trưởng Phụ trách Hành chánh Toán Sinh hoạt ngành Tráng:
Tr. TRẦN THỊ THU TRANG trước ngày 05/03/2017
E-mail: buomvotu@yahoo.com
Điện thoại: 0983270251
Rất mong Quý Trưởng gởi Tráng sinh về tham dự xưởng.
Chân thành cảm ơn và thân ái bắt tay trái quí Trưởng.

Tp.HCM, ngày 8 tháng 01 năm 2014
Trưởng Toán sinh hoạt ngành Tráng
(Đã ký)

Nguyễn Trọng Luyện

Gửi nhận xét của bạn