Thông báo mở xưởng kỹ năng lãnh Truyền Thông

       HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
            BAN ĐIỀU HÀNH
           KHỐI SINH HOẠT
TOÁN SINH HOẠT NGÀNH TRÁNG

Số : 01/TSH-2017

THÔNG BÁO MỞ XƯỞNG

Chuyên đề: Kỹ năng Truyền thông

Kính gởi : Qúi Trưởng trong Ban Điều Hành HĐVN
Quí Trưởng phụ trách các Đạo, Liên đoàn, Tráng đoàn biệt lập

Kính thưa Quý Trưởng,
Ngày nay với sự bùng nổ thông tin dựa trên những phương tiện & kỹ thuật hiện đại, nếu được trang kiến thức & một ít kỹ năng về truyền thông. Chỉ với một điện thoại di động kỹ thuật số là các em Tráng sinh của chúng ta có thể viết được một bản tin về một chủ đề mình muốn.
Nhằm bổ xung và cập nhật một số kiến thức và kỹ năng về chuyên môn vực này. Toán Sinh hoạt ngành Tráng xin thông báo mở xưởng chuyên môn về:

1.Quay và dựng phim.
2.Viết bản tin.

Thời gian: Từ 14g00 Thứ 7 ngày 25/02/2017 đến 17g00 Chủ nhật ngày 26/02/2017.
Địa điểm: TP. HCM (sẽ thông báo cho học viên sau).
Chi phí tham dự lớp: 50.000Đ.
Đăng ký tại Trưởng Phụ trách Hành chánh Toán Sinh hoạt ngành Tráng:
Tr. TRẦN THỊ THU TRANG trước ngày 10/02/2017
E-mail: buomvotu@yahoo.com
Điện thoại: 0983270251
Rất mong Quý Trưởng gởi Tráng sinh về tham dự xưởng.
Chân thành cảm ơn và bắt tay trái quí Trưởng.

Tp.HCM, ngày 9 tháng 01 năm 2017
Trưởng Toán sinh hoạt ngành Tráng
Đã ký

Nguyễn Trọng Luyện

Gửi nhận xét của bạn