Thông báo mời gọi của toán SH ngành Kha

Từ: VIETNAM SCOUTS <info@vietnamscouts.org>
Ngày: 15:00:47 GMT+7 ngày 14 tháng 12, 2017
Đến: VIETNAM SCOUTS <info@vietnamscouts.org>
Chủ đề: THÔNG BÁO MỜI GỌI CỦA TOÁN SH NGÀNH KHA

Kính chuyển đến Quí Trưởng phụ trách đơn vị Thông Báo của Toán Sinh hoạt Ngành Kha.

Kính mong sự quan tâm và hỗ trợ của Quí Trưởng và đơn vị

Trân trọng

HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM                                                                           

SINH HOẠT NGÀNH KHA                                                                                     

Ngày 10/12/2017 

THÔNG BÁO MỜI GỌI TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG

SINH HOẠT LIÊN KHA NĂM 2018

 

-Dựa vào nhu cầu “gia tăng giao lưu” của các Kha đoàn trong cùng một khu vực - địa phương, giữa các Kha đoàn trong cùng một Miền sinh hoạt, đồng thời tạo ra sân chơi chung chính thống của Ngành và Sinh Hoạt Ngành Kha được đón nhận nhiều hơn các đóng góp từ ý tưởng tổ chức, ý tưởng sinh hoạt… đủ sức hấp dẫn đáp ứng tốt nhất có thể về mặt sinh hoạt cho các Kha đoàn nói riêng và Sinh Hoạt Ngành Kha nói chung.

-Được sự đồng ý của Ban Điều Hành Hướng Đạo Việt Nam, Trưởng Khối Sinh Hoạt, Toán Sinh Hoạt Ngành Kha xin thông báo đến Quý Trưởng & các Kha đoàn v/v “Mời gọi tổ acheter du cialis chức các hoạt động sinh hoạt liên Kha năm 2018” theo hình thức “Mở (Open)” :

·   Mở cho các Kha Trưởng, Kha đoàn đăng ký đăng cai tổ chức.

·   Mở cho chủ đề sinh hoạt tự chọn: Trại giao lưu, Xưởng sinh hoạt, Sự kiện thể thao,…

·   Mở cho thời điểm, địa điểm tổ chức trong năm phù hợp theo từng Miền, từng địa phương.

-Hình thức đăng ký & tiến trình thực hiện:

·   Kha Trưởng gởi kế hoạch cho Toán Sinh Hoạt Ngành Kha qua email sinhhoatnganhkha@gmail.com. Nội dung kế hoạch bao gồm: chủ đề sinh hoạt, thời điểm, địa điểm tổ chức, kế hoạch chi tiết.

·   Toán Sinh Hoạt Ngành Kha tiếp nhận, vận động nhân lực, đồng hành thực hiện để thành lập Ban tổ chức.

·   Toán Sinh Hoạt Ngành Kha trình kế hoạch cho Khối Sinh Hoạt, Ban Điều Hành & ra thông báo đến các Đơn vị Đạo, Liên Đoàn, Kha đoàn có liên quan đăng ký tham gia.

·   Toán Sinh Hoạt Ngành Kha tiến hành uỷ nhiệm bằng ủy nhiệm thư cho Kha Trưởng đăng cai tổ chức.

>-Cụ thể, trong năm 2018, Sinh Hoạt Ngành Kha mời gọi mỗi Miền (Nam, Trung, Cao Nguyên) tổ chức 1 sự kiện sinh hoạt tại địa phương của Miền. Kính mong các Đạo, Liên Đoàn, các Huynh Trưởng cùng hưởng ứng, ưu ái tạo điều kiện tốt nhất để sinh hoạt ngành Kha thực hiện được mục tiêu “gia tăng giao lưu” trong năm 2018.

K. Quản trị - Ban Điều Hành

HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

VIETNAM SCOUTS

Email: info@vietnamscouts.org

Phone: 0903303123

Gửi nhận xét của bạn