Thông báo số 1 của Ngành Ấu Châu phía Nam

HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
CHÂU PHÍA NAM
TOÁN SINH HOẠT NGÀNH ẤU

Tp Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2019

THÔNG BÁO SỐ 1
(V/v thực hiện các hoạt động của Ngành Ấu – Châu Phía Nam)

Kính gởi: - Quí Đạo Trưởng/ Liên Đoàn Trưởng
- Ban Sói Già các Bầy.

Với mục đích tạo nhiều sân chơi cho các Sói, tạo sự gắn kết giữa các Bầy thuộc Châu Phía Nam. Nay Ngành Ấu Châu Phía Nam thông báo "Hoạt động Ngành Ấu Châu Phía Nam từ tháng 06/2019 đến tháng 04/2020" như sau:

1. Phụ trách Ngành Ấu – Châu Phía Nam: Akela Trần Thị Kiều Nga

2. Châu Phía Nam được chia thành 3 cụm:

  • Cụm 1: khu vực Tao Đàn. Cụm Trưởng: Akela Lê Hà Nha Trang
  • Cụm 2: khu vực Hoàng Văn Thụ (buổi sáng). Cụm Trưởng: Akela Đinh Thị Lệ Thu
  • Cụm 3: khu vực Hoàng Văn Thụ (buồi chiều). Cụm Trưởng: Akela Võ Thu Giang

Các Bầy không sinh hoạt trong 3 khu vực trên có thể đăng ký với Cụm Trưởng


3. Đối tượng tham dự: tất cả các Sói Con thuộc Châu Phía Nam.

4. Thời gian: từ 06/2019 đến 04/2020

5. Địa điểm: cập nhật khi có thông báo kèm theo các hoạt động.

6. Chi phí tổ chức: tính trên từng hoạt động (dự kiến 500.000đ/Bầy/hoạt động)

7. Thứ tự các hoạt động diễn ra như sau:

Hoạt động 1: Bảo vệ môi trường

Phụ trách: Akela Lê Hà Nha Trang

Thời gian: diễn ra xuyên suốt vào tháng 06/2019 cho đến 04/2020

Hoạt động 2: Ngoại ngữ

Phụ trách: Akela Đinh Thị Lệ Thu

Thời gian: Chủ Nhật (25/08/2019)

Hoạt động 3: Địa lý

Phụ trách: Akela Võ Thu Giang

Thời gian: Chủ Nhật (13/10/2019)

Hoạt động 4: Sói con thông thái & Trại kết thân.

Phụ trách: Akela Võ Thu Giang

Thời gian: Thứ 6 và thứ 7 (01&02/05/2020)

8. Phần thưởng: các Sói sẽ nhận được chuyên hiệu kèm theo hoạt động.

Đăng ký tham gia xin gởi về email: kieunga1008@gmail.com hoặc điện thoại 0933.199.347. Hạn chót đăng ký: 26/05/2019

Để các hoạt động trên diễn ra như dự kiến và tạo thêm nhiều "mồi ngon" cho các Sói. Kính mong nhận được sự hỗ trợ và quan tâm của Quí Trưởng và Ban Sói Già.

Xin cám ơn và thân ái BTT.

Thay mặt Ngành Ấu – Châu Phía Nam
Akela Trần Thị Kiều Nga.

Hình ảnh: 

Gửi nhận xét của bạn