Thông báo số 1 Trại họp bạn Hợp Lực 2015

   HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

        BAN ĐIỀU HÀNH

       KHỐI SINH HOẠT

________________________

       Số: 01/HBHL

TP. HỒ CHÍ MINH ngày 23 tháng 04 năm  2014 

THÔNG BÁO MỞ TRẠI

HỌP BẠN HỢP LỰC 2015 

 

Kính gửi: Qúy Trưởng   Đạo Trưởng

               Liên Đoàn Trưởng

               Tráng Trưởng Tráng đoàn Biệt lập

 

-         Để  thực hiện quyết định của Hội Nghị Huynh Trưởng Huynh Đệ Nhất Gia 2014.

-         Để  chào mừng 85 năm Phong trào Hướng Đạo có mặt tại Việt Nam.

-         Cùng chào mừng 50 năm thành lập Ngành Kha Hướng Đạo Việt Nam.

-         Để tạo điều kiện cho anh chị em Hướng Đạo Sinh gặp gỡ, giao lưu hình thành mối liên kết giữa các đơn vị, xây dựng tình HUYNH ĐỆ HƯỚNG ĐẠO.

-         Trại cũng là dịp để các Huynh Trưởng, các Tráng sinh HỢP LỰC, chung tay phục vụ phong trào, kiến tạo một trò chơi lớn cho tất cả Hướng Đạo Sinh Việt Nam, các đơn vị Hướng Đạo ĐỒNG TIẾN. 

Khối Sinh Hoạt thông báo đến Quý Trưởng và toàn thể HĐS việc mở trại Họp Bạn với những nội dung sau: 

Tên trại:               Trại họp bạn HỢP LỰC 2015

Châm ngôn trại:             ĐỒNG TIẾN

Thời gian:   4 ngày vào trung tuần tháng 07/2015

Địa điểm:    Đang xem xét và thông báo đến Quý Trưởng sau.

Đối tượng tham dự:

-         Thiếu sinh và Kha sinh thuộc các đơn vị Hướng Đạo Việt Nam.

-         Huynh Trưởng và Tráng Sinh về giúp ích, phục vụ trại.

Cơ cấu tổ chức trại: Dự kiến trại có 6 tiểu trại: 3 tiểu trại Ngành Thiếu, 1 tiểu trại Ngành Kha, 2 tiểu trại Phục vụ Giúp Ích của Ngành Tráng (Tráng Sinh, Huynh Trưởng & Trưởng Niên)

Để chuẩn bị tốt cho trại Họp Bạn Hợp Lực,  nhằm mang tinh thần Trại đến với các em ngay từ bây giờ, đề nghị Quý Trưởng thông báo cho đoàn sinh của mình các thông tin tổng quan về trại. Tổ chức cho các em tham gia các hình thức sinh hoạt, tham dự các sự kiện hướng về trại, chuẩn bị những điều kiện đưa các em về tham dự trại một cách hữu hiệu và thiết thực. 

Khối Sinh Hoạt cũng đồng thời mở cuộc thi sáng tác: 

-         Huy hiệu trại (Logo trại)

-         Bài Ca trại.

-         Áo trại. 

Các tác phẩm dự thi  gửi vể BTC Trại bằng email hoặc bưu điện.. thể hiện trên giấy khổ A4 trước ngày 30/03/2015.

Tất cả mọi thông tin liên lạc, tìm hiểu về trại. xin liên hệ: 

Tr. Nguyễn Vĩnh Thịnh – Trưởng Khối Sinh hoạt – Trại Trưởng.

ĐT: 0903303123  email: khoisinhhoathdvn@gmail.com 

Tr. Nguyễn Quốc Khánh – Phó Khối Quản Trị - Trại Phó Quản Trị

ĐT: 0909230469   email: khanhvoi@gmail.com 

Kính mong sự quan tâm và HỢP LỰC của Quý Trưởng

Trân Trọng và Thân ái bắt tay trái Quý Trưởng. 

 

     Trưởng Ban Điều Hành                         Trưởng Khối Sinh hoạt

 

                       Đã ký                                                           Đã ký

     TRẦN MINH THIỆN                                NGUYỄN VĨNH THỊNH

 

Nơi gửi:

-          Như trên để thông báo

-          Trưởng Ban Điều Hành để kính báo

-          Khối sinh hoạt để thực hiện

-          Khối Huấn luyện để phối hợp

-          Khối Quản trị để phối hợp

-          Lưu

Gửi nhận xét của bạn