Thông báo số 3 về Trại Hợp Lực

Từ: Khoi Sinh hoat <khoisinhhoathdvn@gmail.com>

Ngày: 08:01 Ngày 10 tháng 04 năm 2015
Chủ đề: THÔNG BÁO SỐ 3 TRẠI HỢP LỰC
Đến: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>


HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
BAN ĐIỀU HÀNH
TRẠI HỌP BẠN HỢP LỰC 2015
_______________
Ngày 10tháng 4 năm 2015
 
THÔNGBÁOSỐ 3
CUNG CẤP VẬT PHẨM TRẠI HỢP LỰC 2015
 
                                Kính gửi   Quý Trưởng phụ trách đơn vị
                                               Cùng anh chị em HĐS Việt Nam
 
BĐH Trại sẽ phát  hành rộng rãi cho  mọi  HĐScó tham gia hoặc không tham gia trạiHỢP LỰCđều có thể được cung cấp các vật phẩm trại. Khi dự trại các trại sinh phải đảmbảo có tất cả các vật dụng này để tham dự trại.
 
Vật phẩm trại HỢP LỰCgồm:
 
1  Lo go trại (kích thước 65x90mm chất liệu dệt kết hợp thêu)
 
2  Áo thun trại có cókích cỡ (size) cho riêng nam và nữ. Mầu xanh ngỗng. Chất liệu thung cá sấu, có Logo trại (dệt) may bên trên túi áo trái. Bên ống tay áo phải có in Logo trại họp bạn thế giới 2015 và hàng chữ một màu như hình bên dưới
.
3  Một khăn quàng trại: màu trắng (kích thước 60x120 Cm) có in các Logo các trại Họp Bạn Hướng Đạo Việt Nam trong 85 năm qua cùng các Logo của các trại họpbạn các Ngành. 
 
4  Nón trại: Chất liệu Kaki loại tốt, mầu xanh be. Có in Logo trại và hàng chữ: HỢP LỰC 2015 –VIETNAM SCOUTS JAMBOREE một màu.
 
(Xem phụ lục đính kèm)
 
KẾ HOẠCH CUNG ỨNG
1. ĐẶT HÀNG: 
Các đơn vị xem xét đặt số lượng vật phẩm trại theo biểu mẫu đính kèm email này (không nhận đặt hàng theo cá nhân) và gửi  yêu cầu đặt hàng và tiền mua vật phầm trại về BĐH trại trước ngày 10/05/2015. Với những yêu cầu trong thời gian này này những vật phẩm trại sẽ được cung cấp theo giá ưu đãi. Sau thời gian này(10/05/2015) các vật phầm sẽ phải mua theo giá cao, đồng thời BĐH trại không bảo đảm số lượng và kích cỡ vật phẩm theo yêu cầu.
 
Phiếu yêu cầu vật phẩm và tiền xin gửi về:
Tr. Trần Thị Thu Trang
ĐT:0983270251
Hoặc:
Tr. NGUYỄN THÁI HÙNG –Phụ trách Quản trị
ĐT: 0903336248
 
2. TỔ CHỨC SẢN XUẤT:
Tùy theo số lượng các đơn vị đặt hàng. BĐH trại tồ chức sản xuất trong tháng 05 và đầu tháng 6/2015.
 
3. CUNG CẤP VẬT PHẨM :
Ban Cung ứng căn cứ vào số lượng đặt hàng của các đơn vị. sẽ chuyển hàng đến các đơn vị chậm nhất là ngày 30/06/2015. 
 
Để đúngkế hoạch tiến độ chuẩn bị chu đáo cho Trại HỢP LỰC, Xin Quý Trưởng quan tâm và đôn đốc anh chị em trong đơn vị thực hiện đúng thời hạn qui định.
 
Trân trọng
TM.BAN ĐIỀU HÀNH
TRẠI HỌP BẠN HỢP LỰC 2015 
Trại trưởng
 
NGUYỄN VĨNH THỊNH
ĐT: 0903303123
 
Phiếu yêu cầu cung cấp vật phẩm (bấm vào đây để tải về)

Gửi nhận xét của bạn