Thông báo số 3 (V/v tổ chức Hội thao Sói Con 2018)

BĐH-HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

KHỐI SINH HOẠT

TOÁN SINH HOẠT NGÀNH ẤU

Tp HCM, ngày 22 tháng 06 năm 2018

THƯ THÔNG BÁO SỐ 3

(V/v Hội thao Sói Con 2018)

Kính gởi:   Quý Đạo Trưởng – Liên Đoàn Trưởng

                 Ban Sói Già các Bầy

Sau khi Toán sinh hoạt Ngành Ấu họp cùng các Akela các đơn vị về việc tổ chức chương trình Hội thao theo như nội dung đã gởi thì có một số bổ sung và nhắc nhở với các nội dung sau:

-         Thời gian – địa điểm:

  • Miền Nam: ngày 14 – 15/7/2018 – Thành phố Hồ Chí Minh
  • Miền Trung: Ngày 21 – 22/7/2018 – Thành Phố Đà Nẵng

-         Thời hạn đăng ký: từ ngày ra thông báo đến ngày 30/06/2018 theo mẫu (bổ sung thêm mục cân nặng cho các Sói đăng ký thi môn kéo co)

-         Nội dung thi: đăng ký tối đa 2 đội/ nội dung/ từ 7-11 tuổi.

  • Đá banh (theo giới tính)
  • Kéo co (không theo giới tính, tối đa 4 nam và tổng số kg của 8 em chính thức tối đa 380 kg)
  • Chạy bộ tiếp sức (theo giới tính)
  • Nhảy dây đồng đội (không theo giới tính)

-         Đăng ký giúp ích:

  • Mỗi đơn vị tham gia đăng ký kèm theo 1 Tráng Sinh (Trọng tài bắt buộc)
  • Các Tráng sinh - Kha Sinh giúp ích cho Hội Thao về việc trọng tài, y tế, hậu cần và hành chánh (theo mẫu kèm theo) 

Để việc tổ chức được thành công tốt đẹp, xin quý Trưởng và các Sói già nhiệt tình cộng tác cùng Toán Sinh Hoạt trong mọi vấn đề. Các ý kiến đóng góp hay thắc mắc, xin vui lòng liên lạc qua email của ngành Ấu: nganhaubdhhdvn@gmail.com.

Trân trọng cảm ơn và thân ái BTT.

TM Ban tổ chức Hội Thao Sói Con 2018

Trưởng Toán Sinh Hoạt Ngành Ấu

Nguyễn Thị Thế Đoan

Thông tin liên hệ:             

-       Tr.Thế Đoan – 0918301704

-       Tr.Như Mai – 0936509350 (Châu Phía Bắc)

-       Tr. Kiều Nga – 0933199347 (Châu Phía Nam)  

-       Tr.Hoàng Hoa – 0905 325625 (Châu Cao Nguyên)

Gửi nhận xét của bạn