Thông báo trả trại phí Trại Hoa Lư

Kính gởi Quý Trưởng,

BTC trại Hoa Lư đã nhận được 1 số email thông báo thông tin tài khoản, một số Trưởng cung cấp không đủ thông tin,
nhưng xin lưu ý các Trưởng vui lòng cung cấp các thông tin sau:
1. Mã Đơn vị
2. Tên người thụ hưởng
3. Số tài khoản
4. Tên ngân hàng
5. Tên Chi nhánh ( nhiều Đơn vị sót thông tin này)

Nếu những đơn vị đã cung cấp thông tin mà thiếu tên chi nhánh Ngân hàng , XIn vui lòng bổ sung.
Lệnh chuyển tiền online không thể thực hiện được nếu thiếu tên chi nhánh của ngân hàng.

Xin cám ơn sự hợp tác của Quý Trưởng,

TABTT

THanh UYên

Vào Th 3, 10 thg 9, 2019 vào lúc 15:41 Hoa Lu II <hoalu2quantri@gmail.com> đã viết:
Kính gởi Quý Trưởng,

Xin vui lòng xem file thông báo sau trại về việc hoàn trả 1 phần trại phí của TRẠI HỌP BẠN ĐỘI TRƯỞNG HOA LƯ 2/ 2019
Đính kèm danh sách các đơn vị cùng với số lượng Thiếu sinh tham gia..

TABTT

Thay mặt Trại Trưởng,

Trại phó quản trị

Trần Thị Thanh Uyên

Gửi nhận xét của bạn